OGS | Keretin Golf-kenttä

Paikallissäännöt

Paikallissäännöt

Kaikki kentällä olevat porausputket (merkattu sinisellä värillä) ja merkkipaalut
ovat kiinteitä haittoja ja niistä vapautuu ilman rangaistusta. Pallon ollessa
esteessä ei vapautusta.
Yleisellä pelialueella olevilta kivituhkapintaisilta teiltä (väylät 4/13, 7/16 ja
9/18) voi vapautua ilman rangaistusta (sääntö 16.1a). Pallon ollessa esteessä
ei vapautusta.
Pelattaessa väylää 4/13 ja pallon mentyä tiiauspaikkojen edessä olevaan
punaiseen esteeseen (punaiset paalut), pelaaja voi halutessaan pudottaa
pallon yhden lyönnin rangaistuksella Dropping zone alueelle, joka sijaitsee
mäen päällä (vihreät paalut).
Pallon mentyä keltaiseen esteeseen (keltaiset paalut) väylällä 7/16 voivat
tasoituksella 37–54 pelaavat halutessaan siirtyä Dropping zone alueelle sillan
toiselle puolelle. Pallo on dropattava yhden lyönnin rangaistuksella vihreillä
paaluilla merkitylle alueelle.
Pelattaessa väylää 6/15 keltainen estealue reiällä 7/16 pelataan kuin se olisi
punainen estealue
Pelaajan pallon ollessa ilmastointireiässä yleisellä pelialueella
väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi leikatulla alueella, vapautuu siitä ilman
rangaistusta.
Pallon voi nostaa ja puhdistaa sekä asettaa enintään tuloskortin pitkän sivun
päähän pallon alla olevasta reiästä. Ei kuitenkaan lähemmäksi lippua.
Etäisyyttä mittaavien laitteiden käyttö on sallittu.

Paikallissäännöt